fbpx

„Корект Преместване” ООД е бенефициент по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“

„Корект Преместване” ООД е бенефициент по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“

  • 31 авг. 0
Лого ЕС
Лого ЕП


Корект Преместване” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-5216-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

– осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

– Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв., от които 8 500.00  лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г.)


This website uses "Cookies" to improve your experience.