0882 944 099 БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Контакти
EU EU

„КОРЕКТ – ПРЕМЕСТВАНЕ” ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-0466-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:
- Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
- Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000.00 лв.от европейско финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца: от 13.08.2021 г. до 13.11.2021 г.

Корект - преместване на дома и бизнеса TUV

КОРЕКТ ПРЕМЕСТВАНЕ е сертифициран по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Вижте повече